Ispravak Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencija iz područja zaštite od požara

NN 141/2011 (7.12.2011.), Ispravak Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencija iz područja zaštite od požara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2845

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencija iz područja zaštite od požara koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 118/2011. od 19. listopada 2011. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA

U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencija iz područja zaštite od požara (»Narodne novine«, br. 118/2011.) u članku 10. stavku 1. riječi: »naziv i sjedište nadzirane pravne osobe«, zamjenjuju se riječima: »naziv, sjedište i adresa te OIB nadzirane pravne osobe«, a iza riječi: »ili opis mjesta inspekcijskog nadzora« potrebno je brisati riječi: »naziv i sjedište nadzirane pravne osobe i adresa ili opis mjesta inspekcijskog nadzora«.

U prilogu 8. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio umjesto pogrešno otiskane tabele treba biti otiskana tabela:

PRILOG 8.

Redni broj

Broj predmeta i datum
zaduženja

Nadzirana fizička osoba

Nadzirana pravna osoba

Datum izvršenog inspekcijskog nadzora

Ocjena stanja

Utvrđene nepravilnosti i rokovi otklanjanja iz zapisnika

Podaci o otklonjenim nepravilnostima

Broj i datum izdavanja rješenja s naređenim mjerama

Krajnji rok za provedbu mjera iz rješenja s naređenim mjerama

Datum i način obavljanja kontrolnog nadzora

Ocjena
izvršenih mjera

Broj i datum izdavanja prekršajnog naloga, podnesenog optužnog prijedlog ili izricanja novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja

Postupanje po pravnom lijeku

Napomena

Ime i prezime

OIB

Datum, mjesto i država rođenja

Adresa ili opis mjesta inspekcijskog nadzora

Naziv, sjedište i adresa

OIB

Adresa ili opis mjesta inspekcijskog nadzora

Broj: 511-01-152-23197/5-2011.

Zagreb, 24. studenoga 2011.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.