Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministar­stvu pravosuđa

NN 144/2011 (14.12.2011.), Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministar­stvu pravosuđa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2883

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000. 117/2001, 199/2003, 30/2004, 77/2009 i 145/2010), članka 101. stavka 3. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008 i 49/2011), a u vezi s člankom 36. stavkom 2. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 128/99, 55/2000, 59/2000, 129/2000, 59/2001, 67/2001, 11/2002, 190/2003 – pročišćeni tekst, 76/2007, 27/2008, 83/2009, 18/2011 i 48/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. listopada 2011. godine donijela

ODLUKU

O USTROJAVANJU SLUŽBENIČKOG SUDA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE SUSTAVA IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA

I.

Za vođenje postupka i donošenja odluke zbog teške povrede službene dužnosti državnih službenika sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa, ustrojava se Službenički sud.

II.

Za predsjednicu i članove Službeničkog suda imenuju se:

1. Jasna Smiljanić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, predsjednica,

2. Koraljka Bumči, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, članica,

3. Ivan Vukojević, Središnji ured Uprave za zatvorski sustav u Ministarstvu pravosuđa, član,

4. Zdenka Kokić-Puce, Središnji ured Uprave za zatvorski sustav u Ministarstvu pravosuđa, članica,

5. Radovan Tatalović, Središnji ured Uprave za zatvorski sustav u Ministarstvu pravosuđa, član,

6. Robert Orbanić, Središnji ured Uprave za zatvorski sustav u Ministarstvu pravosuđa, član,

7. Anica Marković, Središnji ured Uprave za zatvorski sustav u Ministarstvu pravosuđa, članica.

III.

Administrativne i tehničke poslove za potrebe Službeničkog suda obavljat će ured Uprave za zatvorski sustav u Ministarstvu pravosuđa.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o ustrojavanju službeničkog suda za zaposlenike kaznionica i zavora Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave i imenovanju predsjednika i članova suda (»Narodne novine«, broj 91/2001).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 080-02/11-01/175
Urbroj: 5030115/1-11-01
Zagreb, 27. listopada 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.