Rješenje o razrješenju tajnice Vlade Republike Hrvatske

NN 144/2011 (14.12.2011.), Rješenje o razrješenju tajnice Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2889

Na temelju članka 18. stavka 1. i članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004, 77/2009 i 145/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. prosinca 2011. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU TAJNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Razrješuje se JAGODA PREMUŽIĆ dužnosti tajnice Vlade Republike Hrvatske, s danom 7. prosinca 2011. godine, na osobni zahtjev.

Klasa: 080-02/11-02/166

Urbroj: 5030115/1-11-01

Zagreb. 7. prosinca 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.