Rješenje o određivanju paušalnog iznosa za troškove kaznenog postupka

NN 145/2011 (15.12.2011.), Rješenje o određivanju paušalnog iznosa za troškove kaznenog postupka

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2940

Na temelju članka 152. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj 152/08, 76/09, 80/11) donosim

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PAUŠALNOG IZNOSA ZA TROŠKOVE KAZNENOG POSTUPKA

I.

Paušalni iznos za troškove kaznenog postupka određuje se u rasponu od 300,00 do 50.000.00 kuna.

II.

Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Odluka o određivanju paušalnog iznosa za troškove kaznenog postupka (»Narodne novine« broj 102/93).

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 710-01/11-01/177
Urbroj: 514-02-02-11-1
Zagreb, 30. studenoga 2011.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.