Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu raspodjele i obračuna troškova za isporučenu toplinsku energiju

NN 145/2011 (15.12.2011.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu raspodjele i obračuna troškova za isporučenu toplinsku energiju

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2941

Na temelju članka 24. stavka 4. Zakona o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom (»Narodne novine«, broj 42/05, 20/10) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU RASPODJELE I OBRAČUNU TROŠKOVA ZA ISPORUČENU TOPLINSKU ENERGIJU

Članak 1.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (»Narodne novine« br. 136/11) mijenja se u stavku 1. i 3. i glasi:

Mijenja se dio stavka 1. i glasi:

(1) Veličine za izračun:

UST – korekcijski faktor ukupno isporučene toplinske energije u obračunskom razdoblju na zajedničkom mjerilu toplinske energije za sve uporabne cjeline koje nemaju ugrađene uređaje za lokalnu razdiobu troškova isporučene toplinske energije (25).

Mijenja se stavak 3. i glasi:

(3) Veličina UST iz ovog članka iznosi 25, a ista se jednom godišnje mora uskladiti sa stvarno ostvarenim uštedama na zajedničkom mjerilu toplinske energije u odnosu na prethodnu ogrjevnu sezonu za razdiobu troškova isporučene toplinske energije, svedeno na stupanj – dane grijanja. Uskladu veličine UST obavlja predstavnik suvlasnika, odnosno od njega ovlaštena fizička ili pravna osoba i dostavlja distributeru u formatu i rokovima koje odredi distributer. Distributer je obavezan prethodno dostaviti predstavniku suvlasnika, ili od njega ovlaštenoj fizičkoj ili pravnoj osobi podatke o potrošnji zajedničkog mjerila toplinske energije za tekuću i prethodnu ogrijevnu sezonu.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/11-01/223

Urbroj: 526-04/01-01/4-11-7

Zagreb, 6. prosinca 2011.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.