Pravilnik o dopuni Pravilnika o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredne i prehrambene proizvode

NN 145/2011 (15.12.2011.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredne i prehrambene proizvode

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2946

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 149/09, 22/11), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, uz suglasnost ministra nadležnog za financije, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O RASPODJELI CARINSKIH KVOTA ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE

Članak 1.

U Pravilniku o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredne i prehrambene proizvode (»Narodne novine« br. 121/2010) u članku 5. iza stavka 3. dodaje se stavak 3a koji glasi:

»3.a Iznimno od odredbi iz stavka 3. ovoga članka, zahtjev za dodjelu određene količine robe u okviru pojedine carinske kvote i to za raspodjelu carinskih kvota iz Uredbe o carinskoj tarifi za 2012. godinu, podnosi se Agenciji za plaćanja zaključno s 28. prosinca 2011. godine.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/08-01/132

Urbroj: 525-05-2-0226/11-35

Zagreb, 12. prosinca 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.