Popis referentnih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti

NN 145/2011 (15.12.2011.), Popis referentnih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2948

Na temelju članka 91. stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 55/11) i članka 9. stavka 2. Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti (»Narodne novine«, broj 102/10) Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja objavljuje

POPIS

REFERENTNIH LABORATORIJA U PODRUČJU PROVEDBE VETERINARSKE DJELATNOSTI

Referentni laboratoriji u području provedbe veterinarske djelatnosti su:

I. Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, 10000 Zagreb

1. Laboratorij za mikrobiologiju hrane, Odjel za veterinarsko javno zdravstvo, Savska cesta 143, 10000 Zagreb

2. Laboratorij za mikrobiologiju hrane za životinje, Odjel za veterinarsko javno zdravstvo, Savska cesta 143, 10000 Zagreb

3. Laboratorij za određivanje rezidua, Odjel za veterinarsko javno zdravstvo, Savska cesta 143, 10000 Zagreb

4. Laboratorij za analitičku kemiju, Odjel za veterinarsko javno zdravstvo, Savska cesta 143, 10000 Zagreb

5. Laboratorij za analizu veterinarsko-medicinskih pripravaka, Odjel za veterinarsko javno zdravstvo, Savska cesta 143, 10000 Zagreb

6. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju, Odjel za bakteriologiju i parazitologiju, Savska cesta 143, 10000 Zagreb

7. Laboratorij za bakterijske zoonoze i molekularnu dijagnostiku bakterijskih bolesti, Odjel za bakteriologiju i parazitologiju, Savska cesta 143, 10000 Zagreb

8. Laboratorij za mastitise i kakvoću sirovog mlijeka, Odjel za bakteriologiju i parazitologiju, Savska cesta 143, 10000 Zagreb

9. Laboratorij za dijagnostiku klasične svinjske kuge, molekularnu virologiju i genetiku, Odjel za virologiju, Savska cesta 143, 10000 Zagreb

10. Laboratorij za bjesnoću i opću virologiju, Odjel za virologiju, Savska cesta 143, 10000 Zagreb

11. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti, Odjel za virologiju, Savska cesta 143, 10000 Zagreb

12. Laboratorij za patologiju preživača i transmisivne spongiformne encefalopatije, Odjel za patološku morfologiju, Savska cesta 143, 10000 Zagreb

13. Laboratorij za patologiju riba, Odjel za patološku morfologiju, Savska cesta 143, 10000 Zagreb

14. Laboratorij za bakteriologiju, Centar za peradarstvo, Heinzelova 55, 10000 Zagreb

15. Laboratorij za virusologiju i serologiju, Centar za peradarstvo, Heinzelova 55, 10000 Zagreb

16. Laboratorij za dijagnostiku,Veterinarski zavod Split, Poljička cesta 33, 21000 Split

17. Laboratorij za mikrobiologiju hrane i hrane za životinje, Veterinarski zavod Split, Poljička cesta 33, 21000 Split

II. Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, 21000 Split

1. Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša

III. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, 10000 Zagreb

1. Laboratorij za leptospire (LEPTOlab), Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom, Odjel za veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane

2. Laboratorij za infekcioznu anemiju kopitara (IAKlab), Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom, Odjel za veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane

3. Laboratorij za virusni arteritis konja (ARTERlab), Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom, Odjel za veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane

4. Laboratorij za dijagnostiku trihineloze (LabT), Zavod za parazitologiju i invazijske bolesti s klinikom, Odjel za veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane

5. Laboratorij za klamidije (CHLAMlab), Zavod za bolesti peradi s klinikom, Odjel za veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane.

Klasa: 322-01/11-01/588

Urbroj: 525-06-3-0583/11-3

Zagreb, 30. studenoga 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.