Pravilnik o izmjenama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

NN 146/2011 (16.12.2011.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

MINISTARSTVO TURIZMA

2964

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, broj 152/08. i 88/10.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROGLAŠAVANJU TURISTIČKIH OPĆINA I GRADOVA I O RAZVRSTAVANJU NASELJA U TURISTIČKE RAZREDE

Članak 1.

U Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, broj 122/09., 9/10. – isp., 61/10., 82/10., 36/11. i 89/11.) u Tabeli I u točki XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA u popisu gradova, u gradu Visu za naselje Plisko Polje razred C mijenja se u razred D, u gradu Omišu za naselje Lokva Rogoznica razred B mijenja se u razred C.

U točki XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA u popisu općina brišu se naselja Kaštelir – Castelliere, Labinci – S. Domenica i Rogovići, a za općinu Kaštelir-Labinci – Castelliere – S. Domenica razred C mijenja se u razred B.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-02/15
Urbroj: 529-05-11-01
Zagreb, 14. listopada 2011.

Ministar
Damir Bajs, v. r.