Odluka o izmjeni Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

NN 146/2011 (16.12.2011.), Odluka o izmjeni Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

2967

Na temelju članka 128. stavka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 43/07., 79/07., 35/08., 40/10., 121/10., 130/10. – pročišćeni tekst i 61/11. i 114/11.) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 24. listopada 2011., donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI STATUTA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Članak 1.

U Statutu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 163/98. i 86/03.) u članku 13. točka 18. mijenja se i glasi:

»Područna služba u Krapini, sa sjedištem u Krapini, za područje Krapinsko-zagorske županije,«

Članak 2.

Ova odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« nakon donošenja odluke Vlade Republike Hrvatske o njenom potvrđivanju i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Klasa: 041-01-11-02/7
Urbroj: 341-99-01/01-11/3
Zagreb, 24. listopada 2011.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
mr. sc. Niko Raič, v. r.