Odluka kojom se utvrđuje lista miritelja Gospodarsko-socijalnog vijeća za kolektivne radne sporove

NN 146/2011 (16.12.2011.), Odluka kojom se utvrđuje lista miritelja Gospodarsko-socijalnog vijeća za kolektivne radne sporove

GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE

2976

Na temelju odredbe članka 271. stavak 1. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 149/2009 i 61/2011), članka 10. Sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća (»Narodne novine« broj 34/2011) i članka 1., 3., 4., i 21. Pravilnika o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima (»Narodne novine« broj 122/10 i 56/11), Gospodarsko-socijalno vijeće na 172. sjednici održanoj 25. studenoga 2011. godine donosi

ODLUKU

KOJOM SE UTVRĐUJE LISTA MIRITELJA GOSPODARSKO–SOCIJALNOG VIJEĆA ZA KOLEKTIVNE RADNE SPOROVE

I.

Na listu miritelja Gospodarsko-socijalnog vijeća imenuju se:

1. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Ljiljana Petrović – Gradski ured za zdravstvo i branitelje, 10000 Zagreb, Vodnikova 14, tel: 01/6100 397; faks: 01/6100 374; mob: 091/6107 721; mail: ljiljana.petrovic@zagreb.hr

Antonia Planinić Krkljuš – INA d.d., 10000 Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10, tel: 01/6451 979, faks: 01/6452 663, mob: 099/311 5303, mail: antonia.planinickrkljus@ina.hr

Blaženka Rogan – Hrvatske šume d.o.o., 10000 Zagreb, Farkaša Vukotinovića 2, tel: 01/4804 245, faks: 01/4804 212, mob: 098/828 081, mail: blazenka.rogan@hrsume.hr

2. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Krešimir Božić – Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Mirka Crkvenca 1, tel: 049/301 421, faks: 049/301 418, mob: 098/689 435, mail: dzkzz.bozica@hi.t-com.hr

Ivana Ferek Teški – Županijski sud u Zlataru, 49250 Zlatar, Trg slobode 14a, tel: 049/426 800, faks: 049/467 900, mob: 099/4999 777, mail: iteski@gmail.com

Lahorka Krsnik – Kamgrad d.o.o., 10090 Zagreb, Josipa Lončara 1H, tel: 01/3430 310, faks: 01/3430 344, mob: 091/3430 336, mail: lahorka.krsnik@kamgrad.hr

Đurđa Novosel – Centar za socijalnu skrb Donja Stubica, 49240 Donja Stubica, Starogradska 3, tel: 049/286 726, faks: 049/286 157, mob: 099/286 3300, mail: dnovosel@czssdstubica.hr,
dnovosel59@gmail.com

Anđelka Šlopar Ljubaj – Državni inspektorat, Područna jedinica Varaždin, Ispostava Krapina, 49000 Krapina, Zagrebačka cesta 26c, tel: 049/342 469, faks: 049/315 113, mob: 098/903 6293, mail: andelka.sloparljubaj@inspektorat.hr

3. SISAČKO – MOSLAVAČKO ŽUPANIJA

Sanja Habek – Dom zdravlja Kutina, 44320 Kutina, A.G. Matoša 42, tel: 044/630 840, faks: 044/630 844, mob: 098/390 815, mail: sanja.habek@dz-kutina.hr

Zvonko Rajković – Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 44000 Sisak, Kralja Tomislava 5, tel: 044/543 033, faks: 044/534 033, mob: 091/594 5985, mail: zvonko.rajakovic@mobms.hr

Edin Sarajlić – Sindikat policije Hrvatske, 10000 Zagreb, Bužanova 4, tel: 01/2333 138, faks: 01/2333 140, mob: 091/317 3667, 098/9829 859, mail: edin.sarajlic1@zg.t-com.hr

4. KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Sunčica Benović – Savez samostalnih sindikata Hrvatske, 10000 Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV/2, tel: 01/4615 798, faks: 01/4624 622, mob: 098/452 434, mail: suncica.benovic@sssh.hr

Ana Gradišek – Županijski sud u Zagrebu, 10000 Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, tel: 01/3464 774, mob: 099/6613 106, mail: gradiseka@gmail.com

Meri Marić – Kraš d.d., 10000 Zagreb, Ravnice 48, tel: 01/2396 139, faks: 01/2329 907, mob: 091/2396 012, mail: mmaric@kras.hr

Jasminka Martinović – Hrvatska udruga poslodavaca, 10000 Zagreb, Pavla Hatza 12, tel: 01/4897 568, faks: 01/4897 556, mob: 091/3814 673, mail: jasminka.martinovic@hup.hr

Estera Rakić – Hrvatska pošta d.d., 10000 Zagreb, Nikole Jurišića 13, tel: 01/4981 223, faks: 01/4981 285, mob: 098/9837 458, mail: estera.rakic@posta.hr

5. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Milica Čengić – VIS Konfekcija d.d., 42000 Varaždin, Svilarska 2, tel: 042/397 201, faks: 042/350 322, mob: 098/284 379, mail: milica.cengic@vis-konfekcija.hr

Ankica Ježek – Ured državne uprave Varaždinske županije, 42000 Varaždin, Stanka Vraza 4, tel: 042/394 108, faks: 042/210 712, mob: 098/987 5916, mail: ankica.jezek@vz.t-com.hr

Ana-Marija Kadi – Hrvatski zavod za zapošljavanje PS Varaždin, 42000 Varaždin, Baruna Trenka 56, tel: 042/401 514, faks: 042/230 446, mob: 098/848 648, mail: ana-marija.kadi@hzz.hr

Pavle Marčetić – Zavod za socijalnu skrb u Međimurskoj županiji, 40000 Čakovec, Jakova Gotovca 9, tel: 040/391 945, faks: 040/391 936, mob. 099/639 1345, 098/946 1877, mail: pavle.marcetic@vz.t-com.hr, pavle.marcetic@metromail.hr

Blaženka Rogina – Hrvatski zavod za zapošljavanje PS Varaždin, 42000 Varaždin, Baruna Trenka 56, tel: 042/401 515, faks: 042/230 446, mob: 099/6843 020, mail: blazenka.rogina@hzz.hr

6. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Valerija Kramar Mihalić – Hrvatski zavod za zapošljavanje PS Križevci, Ulica kralja Tomislava 20, 48260 Križevci, tel: 048/681 905, faks: 048/270 289, mob: 098/9813 113, mail: vkramar@inet.hr

Vesna Orač – Zavod za socijalnu skrb Koprivničko-križevačke županije, Područni Centar za socijalnu skrb Đurđevac, 48350 Đurđevac, Gajeva 6, tel: 048/250 750, faks: 048/812 613, mob: 091/502 5586, mail: vesna.orac@kc.t-com.hr

Marina Slatina – Hrvatske šume d.o.o., Uprava Šuma Podružnica Koprivnica, 48000 Koprivnica, Ivana Meštrovića 28, tel: 048/250 905, faks: 048/250 963, mob: 098/452 200, mail: marina.slatina@hrsume.hr

Ana Starec – Zavod za socijalnu skrb u Koprivničkoj-križevačkoj županiji, 48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 2, tel: 048/642 247, faks: 048/642 248, mob: 091/242 0506, mail: astarec.mirenje@gmail.com

7. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

Jasna Križovan – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje PS Bjelovar, 43000 Bjelovar, Masarykova 7, tel: 043/242 222 (kućni 229), faks: 043/241 165, mob: 098/1770 268, mail: jasna.krizovan
@mirovinsko.hr

Mladen Mohr – Bjelovarsko-bilogorska županija, 43000 Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 8, tel: 043/221 935, faks: 043/221 911, mob: 099/2752 002, mail: mmohr@net.hr

Josip Pandurević – Ministarstvo unutarnjih poslova PU Bjelovarsko-bilogorska, 43000 Bjelovar, Vlahe Paljetka b.b., tel: 043/270 342, faks: 043/270 290, mob: 098/9226 078, mail: jpandurevic@mup.hr

Stipe Šola – Kontrol Biro d.o.o. Zagreb, p.c. Bjelovar, 43000 Bjelovar, Hektorovićeva 2, tel: 043/231 156, faks: 043/231 156, mob: 098/240 952, mail: stipe.sola@bj.t-com.hr, ssola@kontrolbiro.hr

8. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Nada Barišić – Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Ured Primorsko-goranske županije, 51000 Rijeka, Krešimirova 4/I, tel: 051/330 733, faks: 051/213 357, mob: 098/9238 069, mail: nada.barisic@sssh.hr

Nenad Maljković – HT d.d. Rijeka, 51000 Rijeka, Ciottina 17a, tel: 051/200 307, faks: 051/335 580, mob: 098/212 715, mail: nenad.maljkovic@t.ht.hr

Zlatko Mihelec – Primorsko-goranska županija, Ured Županije, 51000 Rijeka, Adamićeva 10, tel: 051/351 624, faks: 051/351 613, mob: 099/2196 907, mail: zlatko.mihelec@pgz.hr

Mirjana Palada Kmetović – Plodine d.d., 51000 Rijeka, Ružićeva 29, tel: 051/254 050, faks: 051/352 821, mob: 099/3529 000, mail: mirjana.palada@ri.t-com.hr

Ljiljana Perković Juračić – Odvjetnički ured Ljiljana Peković Juračić, 51000 Rijeka, Mletačka 2, tel: 052/210 993, faks: 052/210 993, mob: 091/250 4412, mail: ljiljana.perkovic@email.t-com.hr

Dubravka Prpić – Odvjetnički ured Dubravka Prpić, 51000 Rijeka, Trg 128. brigade hrvatske vojske 4/III, tel: 051/339 829, mob: 091/3330 570, mail: odvjetnica.dprpic7@gmail.com

Senka Šubat – Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Odsjek prvostupanjskog disciplinskog suda Rijeka, 51000 Rijeka, Žrtava fašizma 9, tel: 051/430 479, faks: 051/430 478, mob: 098/1743 540, mail: ssubat@mup.hr

9. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dragica Rupčić – Ličko-senjska županija, 53000 Gospić, Dr. Franje Tuđmana 4, tel: 053/588 209, faks: 053/572 436, mob: 098/9978 268, mail: dragica@licko-senjska.hr

Ana Svetić – Hrvatski zavod za zapošljavanje PS Gospić, 53000 Gospić, Budačka 1, tel: 053/617 270, faks: 053/572 350, mob: 099/7240 460, mail: ana.svetic@hzz.hr

Božena Vukelić – Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije, 53000 Gospić, Dr. Franje Tuđmana 4, tel: 053/588 229, faks: 053/588 286, mob: 098/1853 232, mail: bozena.vukelic
@licko-senjska.hr

10. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Kristijan Kašaj – Flora VTC d.o.o., 33000 Virovitica, Vukovarska 5, tel: 033/803 140, faks: 033/800 873, mob: 099/7413 487, mail: kristijan.kasaj@gmail.com

Željko Kermend – PLIN VTC d.o.o., 33000 Virovitica, F. Rusana 2, tel: 033/728 294, faks: 033/721 303, mob: 098/295 005, mail: sindikat@plinvtc.hr

Krešimir Mostovac – Viro d.d., 33000 Virovitica, Matije Gupca 254, tel: 033/840 144, faks: 033/840 199, mob: 099/2115 214, mail: kresimir.mostovac@secerana.hr

Katarina Petrović – Općinski sud u Virovitici, 33000 Virovitica, Masarykova 8, tel: 033/840 909, faks: 033/840 931, mob: 098/343 003, mail: katarina1.petrovic@gmail.com

11. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Franjo Mrva – BROD PLIN d.o.o., 35000 Slavonski Brod, Tome Skalice 4, tel: 035/405 700, faks: 035/405 707, mob: 099/2001 569, mail: fmrva@brod-plin.hr

Šimo Sudić – 35000 Slavonski Brod, Naselje Andrija Hebrang 6/6, tel: 035/454 024, mob: 098/778 553, mail: simo.sudic@sb.t-com.hr

Marko Teofilović – Đuro Đaković Monataža d.d., 35000 Slavonski Brod, Mile Budaka 7, tel: 035/218 141, faks: 035/442 279, mob: 099/2115 149, mail: marko.teofilovic@ddm.bilfinger.com

12. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Marta Luc-Polanc – Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, UŠP Nova Gradiška, 35400 Nova Gradiška, Štrosmajerova 11, tel: 035/214 019, faks: 035/214 003, mob: 098/9402 333, mail:
mlpolanc77@gmail.com

Franjo Mrva – BROD PLIN d.o.o., 35000 Slavonski Brod, Tome Skalice 4, tel: 035/405 700, faks: 035/405 707, mob: 099/2001 569, mail: fmrva@brod-plin.hr

Marko Teofilović – Đuro Đaković Monataža d.d., 35000 Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, tel: 035/218 141, faks: 035/442 279, mob: 099/2115 149, mail: marko.teofilovic@ddm.bilfinger.com

13. ZADARSKA ŽUPANIJA

Ivka Ćorić – Zadarska županija, 23000 Zadar, B. Petranovića 8, tel: 023/350 318, faks: 023/350 424, mob: 098/9755 405, mail: ivka-coric@zadarska-zupanija.hr

Josip Matić – Zadarska županija, 23000 Zadar, B. Petranovića 8, tel: 023/350 351, faks: 023/350 356, mob: 098/9074 089, mail: prostorno-josko@zadarska-zupanija.hr

Zora Marcelić Jurišić – u mirovini, 23000 Zadar, Kralja Stjepana Držislava 15, tel: 023/316 441, mob: 099/248 7037

Asja Pavić – Hrvatska pošta d.d. Zadar, 23000 Zadar, Kralja S. Držislava 1, tel: 023/222 313, faks: 023/222 363, mob: 099/2440 296, mail: asja.pavic@posta.hr

14. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Ljubo Kordić – Gradsko poglavarstvo Grada Osijeka, 31000 Osijek, Franje Kuhača 9, tel: 031/229 232, faks: 031/229 180, mob: 099/2183 719, mail: ljubo.kordic@osijek.hr

Ana Marija Putrić – Osječko-baranjska županija, 31000 Osijek, Županijska 4, tel: 031/221 651, faks: 031/221 603, mob: 091/7515 900, mail: ana-marija.putric@obz.hr

Ivan Sarić – Hrvatska udruga poslodavaca Regionalni ured Osijek, 31000 Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6, tel: 031/251 013, faks: 031/251 013, mob: 091/4920 230, mail: ivan.saric@hup.hr

Zlatica Štulić – Sindikat trgovine Hrvatske, 31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 10/II, tel: 031/209 510, faks: 031/215 455, mob: 099/2133 049, mail: zlatica.stulic@sth.hr

Martin Uremović – Hrvatske željeznice Osijek, 31000 Osijek, Radićeva 52, tel: 031/681 412, faks: 031/200 796, mob: 099/7332 152, mail: martin.uremovic@hznet.hr

15. ŠIBENSKO-KNINSKO ŽUPANIJA

Ivica Bumbak – TKM-TVP d.o.o., 22000 Šibenik, Narodnog preporoda 12, tel: 022/330 831, faks: 022/333 040, mob: 091/5046 900, mail: ivica.bumbak@gmail.com

Slaven Jakelić – Obrtnička komora Šibensko-kninske županije, 22000 Šibenik, Stjepana Radića 77a, tel: 022/311 715, faks: 022/336 641, mob: 098/294 195, mail: ok.sibenik@hok.hr

Drago Matić – Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske županije, 22000 Šibenik, Prilaz tvornici 39, tel: 022/217 113, faks: 022/217 114, mob: 098/336 611, mail: drago.matic@rra-sibenik.hr

Jagoda Vlahov – Hrvatska gospodarska komora, županijska komora Šibenik, 22000 Šibenik, Fra Jerolima Milete 31, tel: 022/311 606, faks: 022/311 610, mob: 098/1794 613, mail: jvlahov@hgk.hr

16. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ivana Azenić Dubravčić – Borovo Poslovni centar d.o.o., 32000 Vukovar, Dr. Ante Starčevića 2, tel: 032/422 600, faks: 032/422 604, mob: 099/2185 215, mail: ivana.azenic.dubravcic
@vu.t-com.hr

Đurđica Bajić-Vidaković – BOSO d.o.o., 32100 Vinkovci, H.D. Genschera 22B, tel: 032/341 206, faks: 032/341 258. mob: 091/606 1439, mail: djurdjica.bajic-vidakovic@boso.hr

Ivana Ćurković – Vukovarsko-srijemska županija, 32000 Vukovar, Županijska 9, tel: 032/454 607, faks: 032/454 608, mob: 098/589 751, mail: vsz-msku@vu.t-com.hr

Renata Novak – PIK Vinkovci d.d., 32100 Vinkovci, Matije Gupca 130, tel: 032/339 735, faks: 032/363 162, mob: 098/9468 105, mail: renata.novak@pik-vinkovci.hr

17. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Damir Juras – Ministarstvo unutarnjih poslova Odjek prvostupanjskog disciplinskog suda u Splitu, 21000 Split, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, tel: 021/307 659, faks: 021/307 065, mob: 098/1773 752, mail: djuras@mup.hr

Zoran Kačić – Savez samostalnih sindikata Hrvatske, 21000 Split, Marmontova 1, tel: 021/348 012, faks: 021/348 330, mob: 099/3103 379, mail: ured.split@sssh.hr

Jelka Kljaković Gašpić – Nezavisni hrvatski sindikat, Regionalni red Split, 21000 Split, Cesarčeva 2, tel: 021/482 985, faks: 021/315 483, mob: 098/816 069, mail: ured-split@nhs.hr

Ivan Matešić – Centar za mirenje i medijaciju – Split, 21000 Split, Pujanke 22, mob: 092/305 6499, 098/432 999, mail: ivanmatesic49@gmail.com

Darka Todorić – Hrvatska udruga sindikata, 21000 Split, Trg republike 2, tel: 021/344 528, faks: 021/344 528, mob: 098/1780 184, mail: hus-ured-split@st.t-com.hr

18. ISTARSKA ŽUPANIJA

Vesna Janko Grubiša – Bina Istra upravljanje i održavanje d.o.o., 52001 Pazin, Zrinšćak 57, tel: 052/621 900, faks: 052/601 119, mob: 098/980 2901, mail: v.grubisa@bina-istra.com

Snežana Klarić – Obrtnička komora Istarske županije, 52100 Pula, Mletačka 12/I, tel: 052/212 993, faks: 052/383 744, mob: 091/1051 275, mail: snezana.klaric@ok-istre.hr

Damir Majstorović – Tehnomont d.d., 52100 Pula, Industrijska 4, tel: 052/534 850, faks: 052/535 017, mob: 099/2184 092, mail: dmajstorovic@tehnomont.hr

Ljiljana Perković Juračić – Odvjetnički ured Ljiljana Peković Juračić, 51000 Rijeka, Mletačka 2, tel: 052/210 993, faks: 052/210 993, mob: 091/250 4412, mail: ljiljana.perkovic@email.t-com.hr

Zvonko Vojnić – u mirovini, 52106 Pula, Veruda 13, tel: 052/386 154, faks: 052/386 154, mob: 098/950 9768, mail: zvonko.vojnic@pu.t-com.hr

19. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Ivo Jelić – u mirovini, 20000 Dubrovnik, Josipa Kosora 6, tel: 020/331 166, mob: 098/345 877, mail: ivo.jelic1@du.t-com.hr

Maria Kisić Kamić – Ekonomski analitičar, 20000 Dubrovnik, Između tri crkve br. 3., tel: 020/422 358, mob: 091/2254 586, mail: maritakisic@gmail.com

Anita Korda – Combis d.o.o., 20000 Dubrovnik, Marka Marulića 6, tel: 020/437 444, faks: 020/437 447, mob: 091/3651 250, mail: anita.korda@gmail.com

Adriana Kremenjaš-Daničić – slobodna profesija, 20207 Mlini, Soline 1, tel: 020/488 621, faks: 020/488 621, mob: 098/345 140, mail: akdanicic@edd.hr

Katarina Lakić – Ministarstvo financija RH, Carinska uprava, 20000 Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 9, tel: 020/772 013, faks: 020/772 001, mob: 099/3000 991, mail: katarina.lakic@carina.hr

Doris Lepeš – Grand Villa Argentina, 20000 Dubrovnik, Frane Supila 14, tel: 020/440 784, faks: 020/440 525, mob: 099/217 9290, mail: doris.lepes@gva.hr

Josip Mikulić – Jadranski luksuzni hoteli d.o.o., 20000 Dubrovnik, Masarykov put 20, tel: 020/430 800, faks: 020/430 470, mob: 091/4372 883, mail: josip.mikulic@alh.hr

20. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Jelena Čugalj – Zavod za socijalnu skrb u Međimurskoj županiji PS Čakovec, 40000 Čakovec, Jakova Gotovca 9, tel: 040/391 943, faks: 040/391 943, mob: 091/511 1921, mail: jcugalj1@net.hr

Blaženka Dasović – Hrvatski zavod za zapošljavanje PS Čakovec, 40000 Čakovec, Bana Josipa Jelačića 1, tel: 040/396 806, faks: 040/395 452, mob: 098/1672 965, mail: blazenka.dasovic@hzz.hr

Julijana Nikolić – Hrvatski zavod za zapošljavanje PS Čakovec, 40000 Čakovec, Bana Josipa Jelačića 1, tel: 040/313 280, faks: 040/395 452, mob: 095/8614 025, mail: julija.nikolic@hzz.hr

Sanja Ježić – Hrvatski zavod za zapošljavanje PS Čakovec, 40000 Čakovec, Bana Josipa Jelačića 1, tel: 040/396 813, faks: 040/395 452, mob: 091/509 7244, mail: sanja.jezic@hzz.hr

21. GRAD ZAGREB

Damir Belošević – Ustanova Zagreb film, 10000 Zagreb, Vlaška 70, tel: 01/2421 999, mob: 098/301 703, mail: damir.belosevic
@zg.t-com.hr

Viktor Gotovac – Pravni fakultet u Zagrebu, 10000 Zagreb, Trg maršala Tita 14, tel: 01/4834 087, mob: 091/5747 084, mail: vgotov@hotmail.com

Darije Hanzalek – Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti, 10000 Zagreb, Beščenskog 4, tel: 01/4501 475, faks: 01/4554 590, mob: 091/4501 475, mail: dhanzalek@singraf.htnet.hr

Tomislav Kiš – Novi sindikat, 10000 Zagreb, Park stara Trešnjevka 2, tel: 01/3024 191, faks: 01/3024 191, mob: 091/3566 100, mail: tomislav.kis.ns@gmail.com

Milka Kosanović – Hrvatska udruga poslodavaca, 10000 Zagreb, Pavla Hatza 12, tel: 01/4897 557, faks: 01/4897 580, mob: 091/896 5252, mail: mkosanovic@hup.hr

Danica Lisičar – Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Vodoopskrva i odvodnja, 10000 Zagreb, Folnegovićeva 1, tel: 01/6163 122, faks: 01/6163 120, mob: 091/6187 171, mail: danica.lisicar@vio.htnet.hr

Ljubomira Lončar – Sindikat turizma i usluga Hrvatske, 10000 Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV/2, tel: 01/4655 620, faks: 01/4655 012, mob: 098/249 427, mail: duska@stuh.hr

Aida Marijan – KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d., 10000 Zagreb, Fallerovo šetalište 22, tel: 01/3655 937, faks: 01/3667 192, mob: 098/381 397, mail: aida.marijan@koncar.hr

Jasminka Martinović – Hrvatska udruga poslodavaca, 10000 Zagreb, Pavla Hatza 12, tel: 01/4897 568, faks: 01/4897 556, mob: 091/3814 673, mail: jasminka.martinovic@hup.hr

Nataša Novaković – Hrvatska udruga poslodavaca, 10000 Zagreb, Pavla Hatza 12, tel: 01/4897 588, faks: 01/4897 556, mob: 091/4920 218, mail: nnovakovic@hup.hr

Edin Sarajlić – Sindikat policije Hrvatske, 10000 Zagreb, Bužanova 4, tel: 01/2333 138, faks: 01/2333 140, mob: 091/317 3667, 098/9829 859 mail: edin.sarajlic1@zg.t-com.hr

II.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka Gospodarsko-socijalnog vijeća kojom se utvrđuje lista miritelja (»Narodne novine« broj 44/04).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 141/11
Zagreb, 25. studenoga 2011.

Predsjednik
Gospodarsko-socijalnog vijeća
Matko Bolanča, v. r.