Ispravak Pravilnika o načinu provedbe unutarnje kontrole i nadzora rada službenika i ustrojstvenih jedinica Ministarstva unutarnjih poslova

NN 146/2011 (16.12.2011.), Ispravak Pravilnika o načinu provedbe unutarnje kontrole i nadzora rada službenika i ustrojstvenih jedinica Ministarstva unutarnjih poslova

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2983

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o načinu provedbe unutarnje kontrole i nadzora rada službenika i ustrojstvenih jedinica Ministarstva unutarnjih poslova koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 141/2011. od 7. prosinca 2011. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O NAČINU PROVEDBE UNUTARNJE KONTROLE I NADZORA RADA SLUŽBENIKA I USTROJSTVENIH JEDINICA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

U Pravilniku o načinu provedbe unutarnje kontrole i nadzora rada službenika i ustrojstvenih jedinica Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine« broj 141/2011), iza podnaslova: »4. Završna odredba« umjesto riječi: »Članak 23.« trebaju stajati riječi: »Članak 21.«.

Broj: 511-01-152-44749/8-2011.

Zagreb, 13. prosinca 2011.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.