Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporamka za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi

NN 148/2011 (20.12.2011.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporamka za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2997

Na temelju članka 18. stavka 2., članka 41. i članka 60. stavka 2. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10, 127/10 i 124/11) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O IZRAVNIM PLAĆANJIMA U POLJOPRIVREDI, POTPORAMA ZA OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA, POTPORAMA ZA EKOLOŠKU I INTEGRIRANU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I POTPORAMA ZA PODRUČJA S TEŽIM UVJETIMA GOSPODARENJA U POLJOPRIVREDI

Članak 1.

U Pravilniku o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (»Narodne novine« br. 12/11, 54/11, 81/11 i 129/11), u članku 20. u stavku 1. riječi: »u tekućoj godini« zamjenjuju se riječima: »do 1. ožujka 2012. godine«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Korisnik ostvaruje plaćanja za tov goveda po grlu, uz uvjet da je do 31. prosinca 2011. godine grlo držano u tovu najmanje 210 dana za ženska grla ili najmanje 250 dana za muška grla i da je do 31. prosinca 2011. godine dostiglo dob od najmanje 12 mjeseci, a do isporuke na klanje dob do najviše 24 mjeseca.«

U stavku 6. podtočka 2. mijenja se i glasi:

»– do 10. ožujka 2012. godine za grla isporučena na klanje od 1. srpnja 2011. godine do 1. ožujka 2012. godine.«

U stavku 9. podtočka 2. mijenja se i glasi:

»– do 20. ožujka 2012. godine za grla isporučena na klanje od 1. srpnja 2011. godine do 1. ožujka 2012. godine.«

Članak 2.

U članku 54. točki 3. podtočka 2. mijenja se i glasi:

»– za grla isporučena na klanje od 1. srpnja 2011. godine do 1. ožujka 2012. godine – do 30. lipnja 2012. godine.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/193

Urbroj: 525-05-1-0207/11-21

Zagreb, 16. prosinca 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.