Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "300. obljetnica rođenja Ruđera Josipa Boškovića"

NN 148/2011 (20.12.2011.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "300. obljetnica rođenja Ruđera Josipa Boškovića"

HRVATSKA NARODNA BANKA

3001

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 14. prosinca 2011. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA SREBRNOGA KOVANOG NOVCA »300. OBLJETNICA ROĐENJA RUĐERA JOSIPA BOŠKOVIĆA«

1. Hrvatska narodna banka u suradnji s Hrvatskim novčarskim zavodom d.o.o. iz Zagreba izdaje prigodni srebrni kovani novac u povodu 300. obljetnice rođenja Ruđera Josipa Boškovića, isusovca, astronoma, geodeta, matematičara, diplomata i filozofa, koji se smatra jednim od najistaknutijih svjetskih znanstvenika svoga vremena.

2. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 200 kuna, u količini ne većoj od 5000 komada i u ukupnom iznosu ne većem od 1.000.000,00 kuna.

3. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove Odluke bit će izrađen od srebra stupnja čistoće 925/1000, u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima prigodnih motiva. Srebrni kovani novac imat će masu od 33,63 grama i promjer od 40 milimetara.

4. Prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je poprsja Ruđera Josipa Boškovića. U gornjem polukrugu, uz rub, ispisan je tekst »RUĐER JOSIP BOŠKOVIĆ«. U ravnini središnje vodoravne osi plohe, uz lijevi rub, ispisana je godina »1711.«, a uz desni rub ispisana je godina »2011.«.

5. Prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je kupole bazilike sv. Petra u Rimu, na kojoj je, po nalogu pape Benedikta XIV., Ruđer Josip Bošković u XVIII. stoljeću uspješno sanirao pukotine nastale tijekom vremena na kupoli i apsidama, spasivši tako od potpunog urušavanja ovo nenadmašno Michelangelovo djelo. U gornjem polukrugu, uz rub, ispisan je tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«. Uz desni rub središnjeg dijela donjeg polukruga prikaz je grba Republike Hrvatske, a uz lijevi rub ispisana je u dva retka, jedan ispod drugog, brojčana oznaka nominalne vrijednosti »200« i naziv novčane jedinice »KUNA«.

6. Obod je prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 200 kuna gladak i ima utisnute tehničke podatke »Ag 925/1000 33,63 g ø 40 mm PP HNZ«.

7. Autor je idejnoga i likovnog rješenja za lice prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 200 kuna Stjepan Divković, a autor idejnoga i likovnog rješenja za naličje je Damir Mataušić, obojica akademski kipari.

8. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove Odluke prodavat će se u Republici Hrvatskoj po cijeni od 416,00 kuna za komad, uvećanoj za PDV.

9. Prodaju prigodnoga srebrnoga kovanog novca iz točke 2. ove Odluke obavljat će Hrvatski novčarski zavod d.o.o. iz Zagreba.

10. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove Odluke pustit će se u prodaju 23. prosinca 2011.

11. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 767/2011.

Zagreb, 14. prosinca 2011.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.