Odluka o izmjeni Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja

NN 149/2011 (21.12.2011.), Odluka o izmjeni Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3059

Na temelju članka 10. i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004, 77/2009 i 145/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. prosinca 2011. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O PRODAJI STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU HRVATSKOG PODUNAVLJA

I.

U Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja (»Narodne novine«, broj 56/2011), točka V. mijenja se i glasi:

»V.

Zaštićeni najmoprimci mogu podnijeti zahtjev za kupnju stana prema ovoj Odluci do 31. ožujka 2012. godine. Protekom tog roka gubi se pravo na kupnju stana.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 370-01/11-01/08

Urbroj: 5030105-11-3

Zagreb, 16. prosinca 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.