Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

NN 150/2011 (22.12.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

HRVATSKI SABOR

3087

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. prosinca 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/237
Urbroj: 71-05-03/1-11-2
Zagreb, 22. prosinca 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98., 135/98., 105/99., 25/00., 73/00., 131/00., 30/01., 59/01., 114/01., 153/02., 154/02., 163/03., 16/04., 30/04., 105/04., 187/04., 92/05., 121/05., 136/05., 151/05., 141/06., 17/07., 34/07., 82/07., 107/07., 60/08. i 38/09.) u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Dužnosnici u smislu ovoga Zakona jesu:

– Predsjednik Republike Hrvatske,

– predsjednik i potpredsjednici Hrvatskoga sabora,

– zastupnici u Hrvatskom saboru,

– predsjednik i članovi Vlade Republike Hrvatske,

– predsjednik, zamjenik predsjednika i suci Ustavnog suda Republike Hrvatske,

– predsjednik, potpredsjednici i članovi Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,

– zamjenici ministara,

– predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske,

– predstojnici državnih ureda,

– glavni ravnatelj policije,

– ravnatelj Porezne uprave,

– ravnatelj Carinske uprave,

– glavni inspektor Državnog inspektorata,

– glavni državni revizor i njegovi zamjenici,

– pučki pravobranitelj i njegovi zamjenici,

– pravobranitelj za djecu i njegovi zamjenici,

– pravobranitelj za ravnopravnost spolova i njegovi zamjenici,

– pravobranitelj za osobe s invaliditetom i njegovi zamjenici,

– tajnik Hrvatskoga sabora,

– glavni tajnik Vlade Republike Hrvatske,

– glavni tajnik Ustavnog suda Republike Hrvatske,

– tajnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

– zamjenik tajnika Hrvatskoga sabora,

– zamjenik glavnog tajnika Vlade Republike,

– zamjenik predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske,

– pomoćnici ministara,

– glasnogovornik Vlade Republike Hrvatske,

– ravnatelji državnih upravnih organizacija,

– ravnatelj i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– direktor, zamjenik direktora i pomoćnici direktora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,

– ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu,

– glavni državni rizničar,

– predstojnik Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora,

– dužnosnici u Uredu predsjednika Republike Hrvatske koje imenuje Predsjednik Republike Hrvatske sukladno odredbama posebnih propisa.«

Članak 2.

U članku 12. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Koeficijenti za izračun plaće dužnosnika jesu:

1. predsjednik Republike Hrvatske 9,30

2. a) predsjednik Hrvatskoga sabora 7,86

b) predsjednik Vlade Republike Hrvatske 7,86

c) predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske 7,86

3. a) potpredsjednik Hrvatskoga sabora 7,14

b) potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske 7,14

c) zamjenik predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske 7,14

4. a) predsjednici radnih tijela Hrvatskoga sabora 6,42

b) suci Ustavnog suda Republike Hrvatske 6,42

c) ministri 6,42

d) glavni državni revizor 6,42

e) pučki pravobranitelj 6,42

f) predsjednik Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske 6,42

5. a) potpredsjednici radnih tijela Hrvatskoga sabora 5,70

b) zamjenici ministara 5,70

c) predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske 5,70

d) predstojnici državnih ureda 5,70

e) glavni tajnik Vlade Republike Hrvatske 5,70

f) potpredsjednici Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske 5,70

6. a) ravnatelj Porezne uprave 5,50

b) ravnatelj Carinske uprave 5,50

c) glavni ravnatelj policije 5,50

7. a) zastupnici u Hrvatskom saboru 5,27

b) tajnik Hrvatskoga sabora 5,27

c) predstojnik Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora 5,27

d) glavni tajnik Ustavnog suda Republike Hrvatske 5,27

e) tajnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske 5,27

f) zamjenici glavnog državnog revizora 5,27

g) članovi Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske 5,27

h) zamjenik predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske 5,27

i) glavni državni inspektor 5,27

j) zamjenik glavnog tajnika Vlade Republike Hrvatske 5,27

k) glavni državni rizničar 5,27

l) pomoćnici ministra 5,27

m) glasnogovornik Vlade 5,27

n) ravnatelji državnih upravnih organizacija 5,27

o) pravobranitelj za djecu 5,27

p) pravobranitelj za ravnopravnost spolova 5,27

r) pravobranitelj za osobe s invaliditetom 5,27

8. zamjenik tajnika Hrvatskoga sabora 4,98

9. zamjenici pučkog pravobranitelja 4,69

10. a) ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 4,55

b) direktor Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 4,55

c) ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 4,55

11. a) zamjenik direktora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 4,26

b) zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 4,26

c) zamjenici pravobranitelja za djecu 4,26

d) zamjenici pravobranitelja za ravnopravnost spolova 4,26

e) zamjenici pravobranitelja za osobe s invaliditetom 4,26

12. a) pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 3,97

b) pomoćnik direktora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 3,97

c) pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 3,97.«

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/11-01/10
Zagreb, 22. prosinca 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.