Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina

NN 152/2011 (27.12.2011.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3146

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03 i 55/11), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O MINIMALNO TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM UVJETIMA ZA PROIZVODNJU VINA I VOĆNIH VINA TE PRODAJU VINA, DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA KAO I VOĆNIH VINA

Članak 1.

U Pravilniku o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina (»Narodne novine« br. 102/04, 91/05, 71/06, 73/07, 8/08, 88/09 i 24/11) članak 9. briše se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/188

Urbroj: 525-02-3-0034/11-1

Zagreb, 16. prosinca 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.