Odluka o odlikovanju Rabina Arthura Schneiera Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom

NN 153/2011 (28.12.2011.), Odluka o odlikovanju Rabina Arthura Schneiera Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3154

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2., 3. i 9. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom, za osobite i iznimne zasluge u promicanju međuvjerske i međunacionalne tolerancije i pomirenja kao temelja trajnog mira na području raspale jugoslavenske državne zajednice, odlikuje se

RABIN ARTHUR SCHNEIER.

Klasa: 060-04/11-04/02

Urbroj: 71-05-04/1-11-01

Zagreb, 20. listopada 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.