Odluka o posmrtnom odlikovanju Siniše Glavaševića Redom kneza Domagoja s ogrlicom

NN 153/2011 (28.12.2011.), Odluka o posmrtnom odlikovanju Siniše Glavaševića Redom kneza Domagoja s ogrlicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3157

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2., 3. i 12. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06) u prigodi Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom kneza Domagoja s ogrlicom za pokazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvo u obrani grada Vukovara tijekom jeseni 1991. godine, odlikuje se

posmrtno SINIŠA (Petar) GLAVAŠEVIĆ.

Klasa: 060-03/11-07/08

Urbroj: 71-05-04/1-11-01

Zagreb, 10. studenoga 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.