Odluka o posmrtnom odlikovanju Jeana Michela Nicolliera Redom Nikole Šubića Zrinskog

NN 153/2011 (28.12.2011.), Odluka o posmrtnom odlikovanju Jeana Michela Nicolliera Redom Nikole Šubića Zrinskog

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3158

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2., 3. i 13. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06) u prigodi Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Nikole Šubića Zrinskog za iznimnu hrabrost i junaštvo u obrani grada Vukovara tijekom jeseni 1991. godine, odlikuje se

posmrtno JEAN MICHEL NICOLLIER.

Klasa: 060-04/11-08/01

Urbroj: 71-05-04/1-11-01

Zagreb, 10. studenoga 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.