Odluka o odlikovanju Anđele Potočnik Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 153/2011 (28.12.2011.), Odluka o odlikovanju Anđele Potočnik Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3162

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi i izniman doprinos u promociji hrvatske folklorne i tradicijske baštine u Republici Hrvatskoj i u svijetu, odlikuje se

ANĐELA (Mijo) POTOČNIK.

Klasa: 060-03/11-13/13

Urbroj: 71-05-04/1-11-01

Zagreb, 5. listopada 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.