Ispravak Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

NN 153/2011 (28.12.2011.), Ispravak Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

3191

U »Narodnim novinama« broj 1/11. od 3. siječnja 2011. godine objavljen je Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti, u kojem je došlo do tiskarske greške te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

U Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (»Narodne novine«, broj 1/11.), Tiskanica – 5 koja je sastavni dio Pravilnika zamjenjuju se novom Tiskanicom – 5, koja je otisnuta uz ovaj Ispravak.

Klasa: 500-01/11-01/42

Urbroj: 338-01-02-11-1

Zagreb, 15. prosinca 2011.

Ravnatelj
Tihomir Strizrep, dr. med., v. r.