Uredba o dopuni Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

NN 154/2011 (29.12.2011.), Uredba o dopuni Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3210

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 114/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2011. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Članak 1.

U Zakonu o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/2005), u članku 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Ako predsjedniku Uprave Agencije dužnost prestaje u razdoblju kada Hrvatski sabor ne zasjeda, a Hrvatski sabor prethodno nije imenovao novog predsjednika Uprave, Vlada Republike Hrvatske privremeno će imenovati predsjednika Uprave Agencije koji će ovu dužnost obnašati do imenovanja novog predsjednika ali ne duže od 30 dana od dana privremenog imenovanja.

(6) Privremeno imenovani predsjednik Uprave Agencije iz stavka 5. ovoga članka zastupa Agenciju i rukovodi njenim radom, osim ovlasti donošenja odluka vezanih za poslove iz članka 15. ovoga Zakona.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 470-03/11-01/01

Urbroj: 5030120-11-1

Zagreb, 29. prosinca 2011.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.