Uredba o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

NN 154/2011 (29.12.2011.), Uredba o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3212

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 114/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2011. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

Odredbe članka 5. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99, 25/2000, 30/2001, 59/2001, 114/2001, 116/2001, 64/2002, 153/2002, 154/2002, 17/2004, 8/2006, 142/2006, 34/2007, 134/2007, 146/2008, 155/2008, 39/2009, 155/2009 i 14/2011), neće se primjenjivati u 2012. godini.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/10-01/09

Urbroj: 5030109-11-2

Zagreb, 29. prosinca 2011.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.