Uredba o izmjenama Ovršnog zakona

NN 154/2011 (29.12.2011.), Uredba o izmjenama Ovršnog zakona

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3213

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 114/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2011. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA OVRŠNOG ZAKONA

Članak 1.

U Ovršnom zakonu (»Narodne novine«, br. 139/2010, 125/2011 i 150/2011), u članku 339. podstavku 1. riječi: »31. prosinca 2011.« zamjenjuju se riječima: »30. lipnja 2012.«.

Članak 2.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 125/2011), u članku 7. riječi: »1. siječnja 2012.« zamjenjuju se riječima: »1. srpnja 2012.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 711-01/11-01/06

Urbroj: 5030106-11-2

Zagreb, 29. prosinca 2011.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.