Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće tekućih naftnih goriva

NN 154/2011 (29.12.2011.), Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće tekućih naftnih goriva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3217

Na temelju članka 18. Uredbe o kakvoći tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, broj 33/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2011. godine donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU GODIŠNJE KOLIČINE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA KOJA SE SMIJE STAVLJATI U PROMET NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, A NE UDOVOLJAVA GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA I DRUGIM ZNAČAJKAMA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA

I.

Ovom Odlukom određuje se godišnja količina tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće tekućih naftnih goriva, kao i najveće dozvoljeno odstupanje od graničnih vrijednosti i drugih značajki kakvoće tekućih naftnih goriva propisanih Uredbom o kakvoći tekućih naftnih goriva, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine za sljedeće proizvode:

PROIZVOD

DOZVOLJENO ODSTUPANJE

KOLIČINE

(000 t)

1

2

3

plinsko ulje obojano plavom bojom

gustoća na 150C: najviše 860 kg/m3;

destilacija: 95% (v/v) predestiliranog do najviše 3700C;

količina ukupnog sumpora: najviše 0,5% m/m;

količina vode: najviše 350 mg/kg

140

plinsko ulje

količina ukupnog sumpora: najviše 0,5% m/m

190

loživo ulje

količina ukupnog sumpora: najviše 3,0% m/m

300

brodsko plinsko ulje DMA

količina ukupnog sumpora: najviše 1,0% m/m

5

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, broj 6/2011).

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 310-05/11-01/01

Urbroj: 5030116-11-3

Zagreb, 29. prosinca 2011.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.