Deklaracija o članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji kao strateškom interesu Republike Hrvatske

NN 11/2012 (25.1.2012.), Deklaracija o članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji kao strateškom interesu Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

282

Polazeći od Rezolucije Hrvatskoga sabora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji od 18. prosinca 2002. i Deklaracije Hrvatskoga sabora o temeljnim načelima pregovora za punopravno članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji od 19. siječnja 2005., koje su potvrdile strateški cilj Republike Hrvatske da ostvari članstvo u Europskoj uniji;

Izražavajući zadovoljstvo uspješnim okončanjem pretpristupnih pregovora i potpisivanjem Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji;

Izražavajući zahvalnost prethodnim vladama Republike Hrvatske i njihovom ustrajnom zalaganju u cilju ostvarenja što kvalitetnijih uvjeta ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju;

Pozdravljajući zaključke Europskog vijeća usvojene 9. prosinca 2011., u kojima se osobito naglašava kako je potpisivanje Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji značajan trenutak za proces europskih integracija te u kojima se izražava spremnost Europskog vijeća da 1. srpnja 2013., nakon uspješnog okončanja procedura ratifikacije u parlamentima država članica, izrazi dobrodošlicu Republici Hrvatskoj kao novoj članici Europske unije;

Polazeći od činjenice da Republika Hrvatska pripada tisućljetnom europskom kulturnom i civilizacijskom krugu, kao i činjenice da će članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji omogućiti da i sama pridonosi europskom zajedništvu i izgradnji zajedničke europske budućnosti te ravnopravno sudjeluje u donošenju svih odluka u Europskoj uniji, stvoriti preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, te omogućiti daljnje promicanje zaštite ljudskih prava te kulture i identiteta Republike Hrvatske;

Opredijelivši se za vrednote i ciljeve na kojima počiva Europska unija, te prihvaćajući načela na kojima se temelje Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije, kao i cijeneći kulturu poštivanja različitosti, tolerancije, solidarnosti i ravnopravnosti, očuvanja identiteta, jezika, tradicije, kao i partnerstva među državama;

Razvijajući dobrosusjedske odnose te ostajući odlučni u opredjeljenju za mirno rješavanje svih otvorenih pitanja na temelju uzajamnog uvažavanja i poštivanja, ujedno prepoznajući mir kao temeljnu vrijednost na kojoj počiva europski prostor;

Želeći unaprijediti odnose, dijeljenjem svojih iskustava i razmjenom znanja te pružanjem političke, tehničke i razvojne pomoći u procesu približavanja Europskoj uniji, s državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u Europskoj uniji te na taj način pridonijeti suradnji, stabilnosti i napretku u području jugoistočne Europe;

Hrvatski sabor, na sjednici održanoj 19. siječnja 2012., donosi

DEKLARACIJU

O ČLANSTVU REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOJ UNIJI KAO STRATEŠKOM INTERESU REPUBLIKE HRVATSKE

Ulazak Republike Hrvatske u članstvo Europske unije 1. srpnja 2013. strateški je nacionalni interes Republike Hrvatske;

Hrvatski sabor osobito ističe ulogu građanki i građana Republike Hrvatske kao ključnih aktera u procesu pridruživanja Europskoj uniji i donošenju konačne odluke o članstvu na referendumu koji će se održati 22. siječnja 2012.;

Hrvatski sabor izražava čvrsto uvjerenje kako će članstvo u Europskoj uniji osigurati stabilno financijsko i makroekonomsko okruženje te stabilan i učinkovit pravni sustav, što će pospješiti daljnji razvoj hrvatskoga gospodarstva, kao i razvoj hrvatske industrije i poljoprivrede temeljen na obrazovanoj radnoj snazi te povećanim ulaganjima u obrazovanje, istraživanje i razvoj u skladu s najvišim europskim standardima;

Hrvatski sabor potvrđuje svoju punu opredijeljenost za nastavak provedbe potrebnih reformi, uključujući preostale obveze iz pretpristupnog procesa, potvrđujući da su one od vitalnog interesa Republike Hrvatske te čine temelj funkcioniranja pravne države, pune socijalne sigurnosti i dobrobiti svih njezinih građana, kao i pretpostavku za gospodarski razvoj Republike Hrvatske;

Hrvatski sabor poziva sve građanke i građane Republike Hrvatske da izađu na referendum i izraze svoju demokratsku volju te time pridonesu razvoju Republike Hrvatske kao države demokratskog, pluralističkog i otvorenog društva.

Klasa: 018-05/12-01/01
Zagreb, 19. siječnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.