Odluka o postavljenju Darka Javorskog za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Sudanu sa sjedištem u Kairu

NN 11/2012 (25.1.2012.), Odluka o postavljenju Darka Javorskog za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Sudanu sa sjedištem u Kairu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

316

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

DARKO JAVORSKI, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egiptu, sa sjedištem u Kairu, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Sudanu, sa sjedištem u Kairu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/12-02/01
Urbroj: 71-05-03/1-12-2
Zagreb, 16. siječnja 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.