Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja afričke svinjske kuge

NN 12/2012 (26.1.2012.), Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja afričke svinjske kuge

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

358

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE DOMAĆIH I DIVLJIH SVINJA I NJIHOVIH PROIZVODA RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE

I.

Radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti afričke svinjske kuge zabranjuje se uvoz u Republiku Hrvatsku i provoz preko područja Republike Hrvatske pošiljaka:

a) živih domaćih i divljih svinja;

b) sjemena domaćih i divljih svinja;

c) embrija/jajnih stanica domaćih i divljih svinja;

d) svježeg mesa domaćih i divljih svinja;

e) proizvoda od mesa domaćih i divljih svinja koji nisu bili obrađeni na način kojim bi sa sigurnošću bio uništen virus afričke svinjske kuge;

f) proizvoda životinjskog podrijetla (od svinja) namijenjenih za poljoprivrednu, industrijsku i drugu uporabu koji nisu bili obrađeni na način kojim bi sa sigurnošću bio uništen virus afričke svinjske kuge;

g) proizvoda životinjskog podrijetla (od svinja) namijenjenih farmaceutskoj ili medicinskoj (kirurškoj) uporabi koji nisu bili obrađeni na način kojim bi sa sigurnošću bio uništen virus afričke svinjske kuge;

h) patološki materijal i biološki proizvodi (od svinja) koji nisu bili obrađeni na način kojim bi sa sigurnošću bio uništen virus afričke svinjske kuge.

II.

1) Zabrana navedena u točki I. ove Naredbe primjenjuje se na pošiljke podrijetlom iz sljedećih zemalja, odnosno njihovih regija:

1. Armenija,

2. Italija – sve regije Sardinije,

3. Nigerija,

4. Zambija.

2) Zabrana iz stavka 1. ove točke odnosi se i na pošiljke živih domaćih i divljih svinja koje potječu iz drugih zemalja ako se provoze preko navedenih teritorija.

III.

Zabrana navedena u točki I. ove Naredbe ne primjenjuje se na pošiljke:

a) hermetički zatvorenih toplinski obrađenih konzervi od mesa, koje su tijekom proizvodnje bile podvrgnute obradi sa Fo vrijednosti 3 i više, odnosno trajnih konzervi;

– proizvoda od mesa svinja u kojima je tijekom obrade u cijelom proizvodu postignuta temperatura od minimalno 80 °C;

– termički neobrađenih šunki težine od najmanje 5,5 kg koje su podvrgnute prirodnoj fermentaciji i zrenju najmanje 9 mjeseci i u kojima je:

– aktivnost vode < 0,93 i

– pH vrijednosti < 6,0.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe, prestaje važiti Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja afričke svinjske kuge (»Narodne novine«, br. 79/11).

V.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/04

Urbroj: 525-11-2-0488/12-1

Zagreb, 9. siječnja 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.