Ispravak Pravilnika o naknadi za priključenje na distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta

NN 12/2012 (26.1.2012.), Ispravak Pravilnika o naknadi za priključenje na distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta

NARODNE NOVINE

363

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom Pravilnika o naknadi za priključenje na distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta utvrđena je tiskarska pogreška u tekstu objavljenom u »Narodnim novinama«, broj 137 od 30. studenoga 2011. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O NAKNADI ZA PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUCIJSKI ILI TRANSPORTNI SUSTAV I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNOG KAPACITETA

U članku 23. iza riječi »operatora transportnog« treba stajati riječ »sustava«.

Urbroj: 50501-12-95

Zagreb, 24. siječnja 2012.

Glavna urednica
Zdenka Pogarčić, v. r.