Izmjena Etičkog kodeksa državnih službenika

NN 13/2012 (30.1.2012.), Izmjena Etičkog kodeksa državnih službenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

374

Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 49/2011 i 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. siječnja 2012. godine donijela

IZMJENU

ETIČKOG KODEKSA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Članak 1.

U Etičkom kodeksu državnih službenika (»Narodne novine«, broj 40/2011) članak 32. mijenja se i glasi:

»Sjedište Etičkog povjerenstva je pri središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose.

Uredske i druge administrativne poslove za Etičko povjerenstvo obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose.«.

Članak 2.

Ova Izmjena Etičkog kodeksa stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/12-03/03

Urbroj: 5030109-12-1

Zagreb, 26. siječnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.