Popis institucija uključenih u sustav zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje obveznih na suradnju s Hrvatskom agencijom za hranu

NN 13/2012 (30.1.2012.), Popis institucija uključenih u sustav zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje obveznih na suradnju s Hrvatskom agencijom za hranu

HRVATSKA AGENCIJA ZA HRANU

378

Na temelju članka 40. stavka 2., a u svezi s člankom 25. stavak 6. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07, 84/08 i 55/11) te članka 8. stavka 4. Pravilnika o pravima uspostave nacionalne mreže institucija u području hrane i hrane za životinje (»Narodne novine« broj 43/10), Upravno vijeće Hrvatske agencije za hranu na sjednici održanoj 25. studenoga 2011. g. donijelo je

POPIS

INSTITUCIJA UKLJUČENIH U SUSTAV ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE OBVEZNIH NA SURADNJU S HRVATSKOM AGENCIJOM ZA HRANU

1. Hrvatski veterinarski institut, Zagreb

2. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

3. Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci

4. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zagreb

5. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek

6. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

7. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Osijek

8. Poljoprivredni institut Osijek. Osijek

9. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zagreb

10. Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Zagreb

11. Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Split, Split

12. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka

13. Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split

14. Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija Štampar«, Zagreb

15. Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar

16. Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod

17. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik

18. Zavod za javno zdravstvo Istarske županije - Istituto di sanitá pubblica della regione istriana, Pula

19. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Karlovac

20. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar

21. Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Osijek

22. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Požega

23. Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Zagreb

24. Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica

25. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Varaždin

26. Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Gospić

27. Zavod za javno zdravstvo Zadar, Zadar

28. Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o., Zagreb

29. Inspecto d.o.o. za kontrolu kakvoće robe, Osijek

30. Institut Ruder Bošković, Zagreb

31. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

32. Labosan d.o.o., Zagreb

33. Veterinarska stanica grada Zagreba, d.o.o., Zagreb

Predsjednica
Upravnog vijeća
doc. dr. sc. Jelena Đugum, v. r.