Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

NN 1/2012 (2.1.2012.), Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

HRVATSKA NARODNA BANKA

2

Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 35/2005. i 41/2008.) Hrvatska narodna banka objavljuje

ESKONTNU STOPU

HRVATSKE NARODNE BANKE

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke na dan 31. prosinca 2011. iznosi 7% godišnje.

Broj: 353-020/12-11/ŽR

Zagreb, 31. prosinca 2011.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.