Odluka o razrješenju Joška Klisovića dužnosti predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske

NN 2/2012 (4.1.2012.), Odluka o razrješenju Joška Klisovića dužnosti predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

36

Na temelju odredbe članka 107. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 5. Odluke o Uredu predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 80/00, 06/04, 54/05, 30/10 i 107/11), donosim

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU PREDSTOJNIKA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

JOŠKO KLISOVIĆ razrješuje se dužnosti predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske radi odlaska na novu dužnost.

Ova Odluka stupa na snagu 31. prosinca 2011. godine.

Klasa: 080-02/11-01/14

Urbroj: 71-05-03/1-11-1

Zagreb, 28. prosinca 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.