Rješenje o razrješenju predsjednice i članova Nacionalnog povjerenstva za medicinsku oplodnju

NN 2/2012 (4.1.2012.), Rješenje o razrješenju predsjednice i članova Nacionalnog povjerenstva za medicinsku oplodnju

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

39

Na temelju članka 44. stavka 3. Zakona o medicinskoj oplodnji (»Narodne novine«, br. 88/09, 137/09 i 124/11) ministar zdravlja donosi

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA MEDICINSKU OPLODNJU

1. Razrješuje se prof. dr. sc. DUBRAVKA HRABAR dužnosti predsjednice Nacionalnog povjerenstva za medicinsku oplodnju.

2. Razrješuju se članovi Nacionalnog povjerenstva za medicinsku oplodnju:

– mr. sc. JASMINKA KATIĆ BUBAŠ

– IVAN ĆELIĆ

– mr. sc. DEJAN LJILJAK

– prof. dr. sc. HERMAN HALLER

– prof. dr. sc. KRUNOSLAV KUNA

– prof. dr. sc. JASENKA MARKELJEVIĆ.

Klasa: 011-01/11-01/42

Urbroj: 534-07-1-11-1

Zagreb, 29. prosinca 2011.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, v. r.