Uredba o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika Državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2012. godine

NN 3/2012 (5.1.2012.), Uredba o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika Državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2012. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

52

Na temelju članka 42. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/11), a u vezi s člancima 42. i 58. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. siječnja 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIVREMENOM FINANCIRANJU POSLOVA, FUNKCIJA I PROGRAMA DRŽAVNIH TIJELA I DRUGIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE U PRVOM TROMJESEČJU 2012. GODINE

Članak 1.

Ovom se Uredbom preraspodjeljuju sredstva koja su planirana Odlukom o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2012. godine (»Narodne novine«, broj 131/11 – u daljnjem tekstu: Odluka) sukladno članku 42. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/11).

Članak 2.

Rashodi i izdaci iz Posebnog dijela u točki III. Odluke povećavaju se ili smanjuju po proračunskim korisnicima i programima kako slijedi:

TABELA


Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 400-06/11-02/14
Urbroj: 5030120-12-1
Zagreb, 5. siječnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.