Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava

NN 3/2012 (5.1.2012.), Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

53

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. siječnja 2012. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU PLAĆA I DRUGIH PRIMANJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

I.

U Odluci o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava (»Narodne novine«, br. 83/2009 i 3/2011), u točki VII. riječi: »31. prosinca 2011. godine« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2012. godine«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/12-01/01
Urbroj: 5030120-12-1
Zagreb, 5. siječnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.