Rješenje o razrješenju ravnatelja Uprave za razvoj turizma u Ministarstvu turizma

NN 9/2012 (20.1.2012.), Rješenje o razrješenju ravnatelja Uprave za razvoj turizma u Ministarstvu turizma

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

211

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 5. stavaka 1. i 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. siječnja 2012. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU RAVNATELJA UPRAVE ZA RAZVOJ TURIZMA U MINISTARSTVU TURIZMA

Razrješuje se ROBERT PENDE položaja ravnatelja Uprave za razvoj turizma u Ministarstvu turizma.

Klasa: 080-02/12-02/09

Urbroj: 5030115/1-12-01

Zagreb, 5. siječnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.