Rješenje o imenovanju predstojnika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom

NN 9/2012 (20.1.2012.), Rješenje o imenovanju predstojnika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

242

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 45. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. siječnja 2012. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSTOJNIKA DRŽAVNOG UREDA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Imenuje se MLADEN PEJNOVIĆ predstojnikom Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.

Klasa: 080-02/12-01/56
Urbroj: 5030115/1-12-01
Zagreb, 12. siječnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.