Rješenje o razrješenju ravnatelja Uprave za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture

NN 9/2012 (20.1.2012.), Rješenje o razrješenju ravnatelja Uprave za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

256

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 5. stavaka 1. i 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. siječnja 2012. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU RAVNATELJA UPRAVE ZA SIGURNOST PLOVIDBE, ZAŠTITU MORA I UNUTARNJIH VODA U MINISTARSTVU MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Razrješuje se JOŠKO NIKOLIĆ položaja ravnatelja Uprave za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Klasa: 080-02/12-02/87
Urbroj: 5030115/1-12-01
Zagreb, 12. siječnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.