Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 14/2012 (1.2.2012.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

389

Na osnovi članka 19. stavak 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10. i 49/11.) i članka 26. točka 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10. i 8/11.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 1. sjednici održanoj 30. siječnja 2012. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 7/12.) u članku 89. riječ: »veljače« zamjenjuje se riječju: »ožujka«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/12-01/3

Urbroj: 338-01-01-12-1

Zagreb, 30. siječnja 2012.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.