Odluka o opozivu Marice Matković dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Državi Izrael, sa sjedištem u Tel Avivu

NN 16/2012 (8.2.2012.), Odluka o opozivu Marice Matković dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Državi Izrael, sa sjedištem u Tel Avivu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

444

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-02/03, urbroj: 5030115/1-12-04 od 31. siječnja 2012., donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE VELEPOSLANICE REPUBLIKE HRVATSKE

MARICA MATKOVIĆ opoziva se dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Državi Izraelu, sa sjedištem u Tel Avivu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/12-02/05
Urbroj: 71-05-03/1-12-2
Zagreb, 1. veljače 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.