Odluka o postavljanju Darka Javorskog za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Demokratskoj Republici Etiopiji, sa sjedištem u Kairu

NN 16/2012 (8.2.2012.), Odluka o postavljanju Darka Javorskog za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Demokratskoj Republici Etiopiji, sa sjedištem u Kairu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

446

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/10-01/40, urbroj: 5030115/1-12-01 od 11. siječnja 2012., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA
REPUBLIKE HRVATSKE

DARKO JAVORSKI, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egiptu, sa sjedištem u Kairu, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Demokratskoj Republici Etiopiji, sa sjedištem u Kairu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Klasa: 018-07/12-02/07
Urbroj: 71-05-03/1-12-2
Zagreb, 1. veljače 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.