Rješenje o imenovanju ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

NN 16/2012 (8.2.2012.), Rješenje o imenovanju ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

452

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), članka 51. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 6. stavka 2. Zakona o postupku primopredaje vlasti (»Narodne novine«, br. 94/2004, 17/2007 i 91/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. siječnja 2012. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU RAVNATELJA DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Imenuje se mr. sc. ŽELJKO TOPIĆ ravnateljem Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

Klasa: 080-02/12-01/107

Urbroj: 5030115/1-12-01

Zagreb, 26. siječnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.