Pravilnik o dopuni Pravilnika o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti

NN 17/2012 (10.2.2012.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

489

Na temelju članka 1.a stavka 4. Zakona o obrtu (»Narodne novine« broj 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 49/03 – pročišćeni tekst, 68/07 i 79/07 – ispravak; 40/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), nakon prethodno pribavljenog mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra turizma, ministar poduzetništva i obrta donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU OBAVLJATI KAO SEZONSKI OBRTI

Članak 1.

U Pravilniku o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti (»Narodne novine« broj 60/2010.) članak 3. dopunjuje se na način da se iza djelatnosti oznake u NKD 2007 koja glasi: »32.12 proizvodnja nakita i srodnih proizvoda (uključujući popravak)«, doda djelatnost oznake koja glasi:

»32.13 proizvodnja imitacije nakita (bižuteriie) i srodnih proizvoda«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/01

Urbroj: 516-12-01/1-12-3

Zagreb, 27. siječnja 2012.

Ministar
Gordan Maras, v. r.