Odluka o opozivu mr. sc. Nebojše Koharovića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji i Republici Bjelarus, sa sjedištem u Moskvi

NN 18/2012 (15.2.2012.), Odluka o opozivu mr. sc. Nebojše Koharovića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji i Republici Bjelarus, sa sjedištem u Moskvi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

501

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-02/04, urbroj: 5030115/1-12-04 od 9. veljače 2012., donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. NEBOJŠA KOHAROVIĆ opoziva se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji, sa sjedištem u Moskvi i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika u Republici Bjelarus, sa sjedištem u Moskvi.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/12-02/11

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 10. veljače 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.