Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Punat za dijelove katastarskih općina Punat i Stara Baška

NN 18/2012 (15.2.2012.), Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Punat za dijelove katastarskih općina Punat i Stara Baška

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

513

Na temelju članka 45. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine« br. 16/2007), Državna geodetska uprava, u sporazumu s ministarstvom nadležnim za poslove pravosuđa, donosi

ODLUKU

O KATASTARSKOJ IZMJERI NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT ZA DIJELOVE KATASTARSKIH OPĆINA PUNAT I STARA BAŠKA

1. U svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige na području Općine Punat za dijelove katastarskih općina Punat i Stara Baška provest će se katastarska izmjera.

2. Katastarsku izmjeru provest će Državna geodetska uprava, a određene poslove u okviru katastarske izmjere te izradu elaborata katastarske izmjere tvrtka Geodetski zavod Rijeka d.o.o., Rijeka.

3. U obavljanju poslova na katastarskoj izmjeri službenici Državne geodetske uprave i zaposlenici tvrtke Geodetski zavod Rijeka d.o.o., Rijeka ovlašteni su:

– ući hodom u prostor svake katastarske čestice, izuzimajući građevine, a vozilom ako to dopuštaju okolnosti gospodarenjem zemlještem,

– u nužnom opsegu odstraniti drveće, grmlje i ostalo raslinje ukoliko ometa obavljanje katastarske izmjere

– postaviti na zemljištu ili građevinama sve potrebne oznake izmjere i međne oznake.

4. Nositelji prava na zemljištima na području Općine Punat za dijelove katastarskih općina Punat i Stara Baška dužni su do 12. ožujka 2012. godine, vidljivim trajnim oznakama i na svoj trošak označiti granice zemljišta, na kojima imaju pravo vlasništva ili druga prava.

5. Upravitelji općih, javnih i drugih dobara na području Općine Punat za dijelove katastarskih općina Punat i Stara Baška dužni su, do roka navedenog u točki 4. ove Odluke, označiti vidljivim trajnim oznakama i na svoj trošak granice zemljišta kojim upravljaju.

6. Nositelje prava na zemljištu pismenim putem će se pozvati na obilježavanje granica zemljišta.

7. Državna geodetska uprava – Područni ured za katastar Rijeka – Ispostava Krk i tvrtka Geodetski zavod Rijeka d.o.o., Rijeka osigurat će stručnu pomoć u označavanju granica zemljišta osobama iz točke 4. i 5. ove odluke.

8. Granice zemljišta koje ne obilježe nositelji prava na zemljištima obilježit će se na trošak nositelja tih prava.

9. Pogreške koje nastanu zbog neobilježavanja granica zemljišta ispravit će se na trošak nositelja prava na zemljištu.

10. Rezultati katastarske izmjere izložit će se, po njenom dovršenju, na javni uvid.

Klasa: 931-04/11-03/10
Urbroj: 541-04-1/3-12-40
Zagreb, 3. veljače 2012.

Ravnatelj
dr. sc. Danko Markovinović, dipl. ing. geod., v. r.