Odluka o izmjeni Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

NN 21/2012 (22.2.2012.), Odluka o izmjeni Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

562

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 177/2004 i 76/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 2012. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O VISINI NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA REGULACIJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

I.

U Odluci o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 155/2008, 50/2009 i 103/2009), u točki II. podstavku 1. broj: »0,06%« zamjenjuje se brojem: »0,05%«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/11-01/06

Urbroj: 5030116-12-1

Zagreb, 16. veljače 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.