Uredba o izmjenama Uredbe o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola

NN 25/2012 (28.2.2012.), Uredba o izmjenama Uredbe o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

640

Na temelju članka 49. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/2008, 116/2008 i 114/2011) i članaka 3. i 4. Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine«, broj 86/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. veljače 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O ODREĐIVANJU ROBE KOJA SE IZVOZI I UVOZI NA TEMELJU DOZVOLA

Članak 1.

U Uredbi o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola (»Narodne novine«, broj 77/2010 i 146/2011), u članku 2. sljedeće tarifne oznake brišu se:

8517

Telefonski aparati, uključujući telefone za mobilne radiotelefonske mreže ili druge bežične mreže; ostali aparati za slanje ili primanje glasa, slike ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što je lokalna mreža ili mreža širokog dosega), osim predajnika ili prijamnika iz tarifnog broja 8443, 8525, 8527 ili 8528:

- telefonski aparati, uključujući telefone za mobilne radiotelefonske mreže ili druge bežične mreže:

8517 12 00

- - telefoni za mobilne radiotelefonske mreže ili druge bežične mreže

- ostali aparati za slanje ili primanje glasa, slike ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što je lokalna mreža ili mreža širokog dosega):

8517 61 00

- - bazne stanice

8525

Odašiljači za radiodifuziju ili televiziju, neovisno imaju li ugrađen prijamnik ili aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere, digitalne kamere i videokamere (kamkorderi):

8525 50 00

- odašiljači:

8525 50 00 20

- - za televiziju

8525 50 00 30

- - za radiodifuziju

8525 60 00

- odašiljači s ugrađenim prijamnikom

8526

Radari, radionavigacijski uređaji i uređaji za radio-daljinsko upravljanje:

8526 10 00

- radari

- ostali:

8526 91

- - radionavigacijski uređaji:

8526 91 20

- - - radionavigacijski prijamnici

8526 91 80

- - - ostali

8526 92 00

- - uređaji za radio-daljinsko upravljanje

Članak 2.

U članku 3. stavci 6., 7. i 8. brišu se.

Članak 3.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2012. godine.

Klasa: 331-02/12-01/01
Urbroj: 5030105-12-1
Zagreb, 23. veljače 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.