Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2012.

NN 25/2012 (28.2.2012.), Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2012.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

641

Na temelju članka 74. Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 130/2011) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. veljače 2012. godine donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2012.

I.

Ukupna godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 3.988 dozvola.

II.

Godišnja kvota za produženje već izdanih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 3.000 dozvola.

III.

Godišnja kvota dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 988 dozvola, i to kako slijedi:

1. GRADITELJSTVO                               4 dozvole

2. BRODOGRADNJA                          614 dozvola

3. TURIZAM I UGOSTITELJSTVO    145 dozvola

4. KULTURA                                         53 dozvole

5. PROMET                                           49 dozvola

6. ZDRAVSTVO                                   25 dozvola

7. ZNANOST I OBRAZOVANJE         64 dozvole

8. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA     34 dozvole.

IV.

Tijelo nadležno za izdavanje dozvola strancima dostavit će, jednom u tri mjeseca, podatke o izdanim dozvolama Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, radi usporedbe s Pregledom potreba za zapošljavanje stranaca po djelatnostima i zanimanjima za 2012. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

Na temelju prikupljenih podataka o broju produženih i izdanih dozvola strancima, Hrvatski zavod za zapošljavanje dostavlja izvješće ministarstvu nadležnom za rad i tržište rada, jednom u tri mjeseca.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 101-03/12-01/01

Urbroj: 5030104-12-1

Zagreb, 23. veljače 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

PREGLED POTREBA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA PO DJELATNOSTIMA I ZANIMANJIMA ZA 2012. GODINU

DJELATNOST

NAZIV ZANIMANJA

UKUPNO

Graditeljstvo

Geobušač

4

Ukupno

4

Brodogradnja

Brodomonter

94

Elektro zavarivač

271

AKZ radnik

129

Brodocjevar

4

Brusač

108

Brodoskelar

8

Ukupno

614

Turizam i ugostiteljstvo

Turistički animator

40

Turistički zastupnik

30

Kuhar nacionalne kuhinje

60

Maser posebnih vrsta masaža

5

Instruktor ronjenja

10

Ukupno

145

Kultura

Dramski umjetnik

3

Baletni umjetnik

24

Baletni pedagog

2

Baletni majstor

2

Orkestralni umjetnik

21

Dirigent

1

Ukupno

53

Promet

Pilot aviona

8

Tehničar za održavanje zrakoplova

4

Kabinsko osoblje

2

Zapovjednik broda unutarnje plovidbe

10

Vođa palube unutarnje plovidbe

10

Upravitelj stroja unutarnje plovidbe

10

Vozač teretnih vozila u međunarodnom prijevozu

5

Ukupno

49

Zdravstvo

Doktor medicine sa specijalističkom naobrazbom

10

Doktor medicine

5

Doktor medicine – stažista pripravnik

2

Diplomirani inženjer medicinske biokemije

2

Doktor stomatologije sa specijalističkom naobrazbom

1

Magistar farmacije

5

Ukupno

25

Znanost i obrazovanje

Istraživač na području prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva, društvenih i humanističkih znanosti

30

Specijalizant – zdravstveni djelatnik

20

Profesor stranog jezika

4

Instruktor stranog jezika – izvorni govornik

– prevoditelj

10

Ukupno

64

Prerađivačka industrija

Rukovoditelj za izradu programa za funkcioniranje strojeva SHIMA

15

Rukovatelj stroja za ekstrudiranje pletiva umjetnog ratana

1

Pletač umjetnog ratana

5

Radnik na mašini savijači

3

Puhač stakla

10

Ukupno

34

SVEUKUPNO

988