Popis ovlaštenih certifikacijskih tijela

NN 25/2012 (28.2.2012.), Popis ovlaštenih certifikacijskih tijela

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

647

Na temelju članka 38. stavka 7. Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 84/08, 75/09, 20/10) Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

POPIS

OVLAŠTENIH CERTIFIKACIJSKIH TIJELA

I.

1. Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o., Nazorova 18, 10000 Zagreb.

Certificiranje sljedećih kategorija poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda:

– 1.1. Meso i iznutrice;

– 1.2. Mesni pripravci i proizvodi od mesa;

– 1.6. Voće i povrće, žitarice u prirodnom stanju ili prerađeni;

– 2.3. Kruh, pecivo, kolači, slastice i drugi pekarski proizvodi.

2. Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o., Karlovačka cesta 4L, 10000 Zagreb.

Certificiranje sljedećih kategorija poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda:

– 1.1. Meso i iznutrice;

– 1.2 Mesni pripravci i proizvodi od mesa;

– 1.5. Masti (maslac, margarin, ulja, itd.),

– 1.6. Voće i povrće, žitarice u prirodnom stanju ili prerađeni;

– 2.2. Napitci dobiveni od biljnih ekstrakata.

3. Bureau Veritas Croatia d.o.o., Riva 16/V, 51000 Rijeka

Certificiranje sljedećih kategorija poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda:

– 1.1 Meso i iznutrice;

– 1.2 Mesni pripravci i proizvodi od mesa;

– 1.3. Sirevi;

– 1.5. Masti (maslac, margarin, ulja, itd.);

– 1.7. Ribe, školjkaši, rakovi i njihovi proizvodi;

– 2.7. Sol.

II.

Objavom ovoga popisa prestaje važiti popis ovlaštenih pravnih osoba (certifikacijskih tijela) za utvrđivanje sukladnosti proizvoda sa specifikacijom (»Narodne novine« br. 72/11).

Klasa: 310-26/12-01/37
Urbroj: 525-13-2-0496/12-2
Zagreb, 15. veljače 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.